Presentem la proposta d'Activitats Extraescolars del Club Futsal Events.

Amb el seguit d'activitats i serveis descrits a continuació i que complementen la formació integral dels alumnes i les alumnes de diferents centres educatius. Futsal Formació presenta la llista d'activitats que proposa a les escoles i als casals, tant d'estiu com de Setmana Santa.

L'estructura del projecte, la localització de les activitats en el propi Centre Educatiu i els horaris de les mateixes, permeten tant la conciliació de la vida laboral i familiar de les famílies com l'accés dels alumnes a activitats lúdiques, educatives i esportives amb un cost reduït i evitant el desplaçament dels alumnes fora del seu entorn habitual.